DÔVODY PREČO KRB OD SPOLOČNOSTI A3KRBY s.r.o.

1. Sme členmi CECHU KACHLIAROV . Členom cechu sa môže stať len remeselník s riadnym výučným listom v odbore kachliar. Podľa § 64 Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť kachliarstvo, živnostenský úrad v sídle kraja uloží pokutu až do 3319 eur.

2. ZDRAVIE – Používame len certifikované, zdravotne nezávadné materiály. Maximálna pozornosť patrí aj ochrane pred uvoľnením škodlivých látok zo spaľovania do obytného priestoru a do atmosféry. Pri navrhovaní krbu alebo pece berieme ohľad aj na prípadné alergie na prach a volíme vhodný druh spotrebiča.

3. KVALITA – Prechádzaním na nové technológie, používaním kvalitných materiálov a pracovných postupov neustále zvyšujeme kvalitu našich diel. Vzájomným zdieľaním praktických skúseností pri používaní materiálov a technologických postupov v rámci Cechu kachliarov vieme o pozitívnych aj negatívnych postupoch.

4. TECHNOLÓGIA - Čoraz prísnejšie emisné normy pre ochranu životného prostredia boli hlavným hnacím motorom pre vývoj technológií stavieb krbov a pecí. Súčasné spotrebiče na tuhé palivo, či už krby, pece alebo sporáky patria medzi najekologickejšie vykurovacie systémy s nízkymi emisiami a vysokou účinnosťou spaľovania. Naše diela dimenzujeme podľa novodobých prepočtových noriem. Naše krbové štúdio AAAKRBY BACARD, s.r.o. v Trenčíne využíva najmodernejšie technológie a postupy.

5. BEZPEČNOSŤ - Dodržiavaním protipožiarnych predpisov chránime Vaše zdravie i majetok. Na cechových stretnutiach analyzujeme príčiny požiarovosti na konkrétnych prípadoch, kedy investor podcenil výber kachliara a prizýva si nás už len kvôli znaleckému posudku. Nepatrite medzi tých, ktorí nás kontaktujú až vtedy.

6. VZDELÁVANIE – Pravidelne sa zúčastňujeme na školeniach a odborných praktických seminároch, čím si udržiavame vysoký štandard svojej odbornosti.

7. ZÁRUKA - Vďaka vzdelávaniu a používaniu moderných a bezpečných postupov dostanete od nás vždy kvalitný produkt, služby i servis.

8. TRADÍCIA - Vážime si naše remeslo a robíme ho s láskou.

Certifikáty