Školenie zamerané na dimenzovanie akumulačných pecí a akumulačných krbov. Ďakujeme J&R Inspire, spol. s r.o.