Aby Váš krb a kachle dokonale fungovali je dôležité vybrať ten správny komín. Profesionálna konzultácia a odborné vyhotovenie sú pre bezpečnosť vykurovania kľúčové. Zle navrhnutá spalinová cesta môže viesť k veľkým komplikáciám, preto je vždy nutné sa riadiť pokynmi výrobcu a dodržiavať montážne predpisy. 

Vhodný priemer komínovej vložky sa určuje podľa viacerých parametrov, akými sú napríklad výkon spotrebiča, ktorý bude na komín pripojený, druh paliva, ktoré sa bude používať. 

Pre našich zákazníkov, ktorí majú u nás objednanú realizáciu krbu, poprípade od nás zakúpené krbové kachle, sporák  zabezpečíme dodanie i stavbu nových komínov, frézovanie a vložkovanie starých komínov.

Partneri, s ktorými spolupracujeme pri stavbe komína:

SCHIEDEL, CIKO, JEREMIAS